personlig träning konsultation

PT konsultation

Hur går en PT konsultation till?
En konsultation tar normalt mellan 10-30 minuter. Vi går tillsammans igenom dina behov och mål enligt nedan:

Din träningsbakgrund
Din träningsbakgrund samt om du har eventuella skador och sjukdomar. Hur din livssituation ser ut idag och vilka möjligheter du har att skapa en hållbar förändring. Vilka resultat du vill uppnå samt vilka mål du vill sätta upp och vad som är realistiskt.

Vi kommer överens om hur ofta vi ska träna
När vi tillsammans har gått igenom din behovsanalys kommer vi överens om hur ofta vi ska träna tillsammans.


Läs med om mina PT paket här!

Facebook
Instagram