Informationshantering av GDPR på ptfredrik.se

Vad lagrar ptfredrik.se för information om er?
Vår grundinställning är att vi sparar så få personuppgifter om er som möjligt. Är ni kunder hos oss sparar vi era kontaktuppgifter (namn, adress, telefon, e-mail). Det gör vi för att kunna fullfölja våra avtal mellan det företag eller den Du representerar och ptfredrik.se. Den rättsliga grunden för behandlingen är:  Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade.

e-post rutiner hos ptfredrik.se
Vi raderar kontinuerligt korrespondens som är inte påverkar avtal eller liknande affärsuppgörelser.

Vem är dataskyddsansvarig på ptfredrik.se?
Det är ptfredrik.se som är dataskyddsansvarig och ansvarar för att alla medarbetare är insatta i hur vi bearbetar personinformation

Hur använder ptfredrik.se information som vi har lagrat om er
Vi använder era e-postadresser, adress och telefonnummer för att kunna kontakta er. Vi bjuder in er på eventuella event, skickar nyhetsbrev, fakturor och övriga affärsdokument.

Ta bort information
Om ni inte längre är kund hos ptfredrik.se och vill att vi tar bort information om er, skicka ett mail till info@ptfredrik.se. Har ni varit kund hos oss måste vi spara den information som utgör underlag för alla ekonomiska transaktioner. Detta är på grund av legala skäl och kan därför inte raderas. Ni har rätt att begära tillgång till era personuppgifter som rör er och som ptfredrik.se behandlar. Ni har rätt att begära rättelse av felaktiga uppgifter. Ni har rätt att begära att vi raderar era uppgifter när rättsligt grund för att behålla dem saknas. Ni har också rätt att invända om vår behandling av personuppgifterna.

Cookies
Enligt lagen om elektronisk kommunikation så ska besökare på en webbplats informeras om användande av så kallade cookies, och få möjligheten att förhindra att de används. Vår webbplats använder den vänliga varianten av cookies, så kallade session cookies. När du är inne och surfar på en webbsida, skickas session cookies mellan din dator och vår server för att kunna utbyta information. Vi sparar ingen personlig information via session cookies. Session cookies lagras inte permanent i din dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare. Det finns säkerhetsinställningar i de flesta webbläsare som kan avaktivera session cookies. Oftast går det också bra att ta bort eventuella session cookies som redan har sparats. Om du väljer att inte acceptera session cookies på vår webbplats, kommer webbplatsen inte att fungera tillfredsställande. Vid besök på denna webbplats sker automatisk registrering av din IP-adress för mätning av besöksfrekvens. Kontakta mig på info@ptfredrik.se för vidare information om session cookies i webbutiken.

Facebook
Instagram